Zapytanie ofertowe


Firma

Nazwa firmy

Branża

Kategoria usług, produktów

Parę słów o firmie

Tło marketingowe

Dlaczego firma jest zainteresowania przeprowadzeniem badania marketingowego? Co jest powodem badania? Z jakimi wyzwaniami mierzy się aktualnie firma?

Cel badania

Jaki jest cel badania? Jakie informacje firma chciałaby uzyskać?

Decyzje

Jakie decyzje będą podejmowane na podstawie wyników badania?

Kluczowe pytania badawcze

Jaki ma być zakres badania? Na jakie pytania w ramach przedstawionego celu firma chce uzyskać odpowiedzi?

Grupa docelowa

Kogo dotyczyć ma badanie? Jakie grupy powinny być objęte badaniem (pracownicy, współpracownicy, klienci, byli klienci, przyszli klienci)?

Preferowane lokalizacje badania

Jakie lokalizacje badawcze klient bierze pod uwagę?

Termin realizacji

Termin, w którym firma chciałaby uzyskać wyniki?

Budżet badania

Budżet przewidziany na projekt

Termin złożenia oferty

Data złożenia ofert na badanie

Kontakt

e-mail

telefon


Kontakt

Agnieszka Warzybok
oferty@abm.pl   +48 600 972 628


ABM Agencja Badań Marketingowych Sp. z o.o.
ul. Poznańska 38 lok.6, 00-689 Warszawa
NIP 521-11-44-810


Copyright © 2018 ABM Agencja Badań Marketingowych
Designed and developed by Piotr Magdziarz

Sala fokusowa
LinkedIn